Wbrew pozorom temat odpowiedzialności na tratwie jest bardzo istotny. Bez względu na skład załogi każdy z jej członków powinien odpowiadać za siebie i za innych. Wychodzimy z założenia, że mamy do czynienia z osobami dorosłymi i odpowiedzialnymi, które zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą kontakt z wodą.

Biebrza jest rzeką niziną, o bardzo leniwym nurcie, mocno meandrująca. Jest rzeką głęboką pozbawioną przeszkód w postaci jazów, powalonych drzew, wystających konarów, czy płycizn.

Zasady bezpieczeństwa na tratwie:

– należy przestrzegać regulaminu udostępniania turystycznego Biebrzańskiego Parku Narodowego
– na tratwie nie należy spożywać alkoholu i innych środków odurzających
– osoby nie umiejące pływać powinny mieć założone kamizelki asekuracyjne
– w przypadku zaistnienia sytuacji wypadnięcia któregoś z członków załogi za burtę należy bezzwłocznie podać mu koło ratunkowe, które jest na wyposażeniu tratwy
– należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia i wchodzenia na pokład tratwy
– szczególną uwagę należy zwrócić na otoczenie źródeł otwartego ognia (butla gazowa, grill, świece, lapmy)
– na noc tratwę należy cumować do brzegu. Zasady bezpieczeństwa oraz przepisy BPN zabraniają poruszania się Biebrzą po zachodzie słońca
– nie należy odprowadzać za burtę zanieczyszczeń

5

Biebrza Adventure © 2020. All Rights Reserved.