„Mnogie stogi siana na brzegach i sterczące w stogach potężne drągi trzymały jakby straż wieczorną nad łożem ukołysanej, milczącej Biebrzy. Piersi nasze i usta zrywały się do pieśni. Więc szeroka dolina Biebrzy zabrzmiała chórem wśród nocnej ciszy, a odgłos piersi naszych biegł daleko po rosie łąk i po wodzie rzeki srebrzystej od jasnych promieni księżycowych (…)”

„Dolinami Rzek” Gloger

Biebrza to miejsce wyjątkowe. Ta „bagienna kraina” ma swoją duszę, której nigdy nikomu nie udało się ujarzmić. Brak zbytniej ingerencji człowieka czyni otoczenie rzeki cudownie surowym, a brak rzeszy turystów cichym i spokojnym. Przyroda obdarzyła ten zakątek ziemi malowniczą rzeką, pełnymi uroku lasami i łąkami. Tereny te upodobały sobie niezwykle rzadkie gatunki ptaków. Swoją ostoję znalazły tu łosie.

Uporządkowanego piękna nad Biebrzą jest niewiele, ale na tym polega cała jej urokliwość. Piękno Biebrzy, to coś ulotnego, to najczęściej moment, to zachody słońca wśród wijących się nisko nad łąkami mgieł i oparów, to biebrzańskie niebo w noc bezchmurną, to poranki pełne śpiewów ptasich. Tych momentów opisać się nie da. Tu po prostu trzeba być, dotknąć tego stopą, uszami, wzrokiem.

Pobyt nad Biebrzą jest wspaniałą okazją do zwiedzenia unikalnego bagiennego ekosystemu, siedliska setek gatunków różnych zwierząt, przede wszystkim tysięcy ptaków wodno-błotnych. Szczególnie atrakcyjna może być wyprawa wczesną wiosną, kiedy to rozciągające się po horyzont rozlewiska tworzą niespotykany krajobraz zmieniając dolinę w jedno wielkie królestwo ptaków. To niespotykane widowisko sprawia, iż nad Biebrzą można spotkać ornitologów niemal z całego świata.

„Biebrza – ostatnie takie miejsce w Europie”

 

5

Biebrza Adventure © 2020. All Rights Reserved.